BẢN ĐỒ
Người dùng tra cứu về bản đồ đất trồng trọt các loại cây, tính chất đất đai phù hợp với từng loại cây trồng, với các khu vực khác nhau
Chi tiết
SỐ LIỆU
Số liệu phân tích mẫu đất đa dạng, phong phú, được phân tích một cách chính xác làm cơ sở khoa học để bố trí cây trồng hợp lý trên địa bàn huyện Chư Pưh
Chi tiết
BÁO CÁO
Cung cấp các báo cáo, phân tích về thổ nhưỡng, chất lượng đất đai, hiệu quả sử dụng đất... các đề xuất bố trí cây trồng, giải pháp khoa học công nghệ...
Chi tiết
Ngày 24/07/2021
CHƯ PƯH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP VÀ THU NGÂN SÁCH CỦA THÁNG 10 NĂM 2020
Chiều ngày 09/10/2020, tại phòng họp A, UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức họp giao ban công tác xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp và thu ngân sách của tháng 10 năm 2020. Đồng chí Lê Quang Thái, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị.
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục cây cà phê ra hoa sớm
So với khoảng 10 năm về trước thì hiện nay thời tiết, khí hậu có nhiều thay đổi theo chiều hướng bất thuận đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất cà phê nói riêng. Sự thay đổi quy luật phân bố mưa ở Tây Nguyên là một trong những nguyên nhân chính làm cho cây cà phê ra hoa sớm...

LƯỢT TRUY CẬP

  • Tổng : 5412
  • Hôm nay : 11